So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tin tức


 • Hà Nội: Giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

  Hà Nội: Giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

  Hà Nội: Giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp
  Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 4/2020.
  HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Dự kiến, đợt giám sát sẽ được tiến hành trong thời gian cuối tháng 4/2020.
  Hà Nội sẽ giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp
   
  Ngoài đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong hoạt động đầu tư hệ thống xử lý nước thảihoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, Đoàn giám sát sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 15/9/2017 về tình hình, kết quả việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 19 cụm công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; kết quả việc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung của 11 cụm công nghiệp đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được đưa vào vận hành, đang vận hành thử hoặc không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.
  Đặc biệt, Đoàn giám sát sẽ kiểm tra kết quả việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố và việc sửa đổi, bổ sung quy định của thành phố về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp quy định mới của pháp luật. Kết quả đánh giá, rà soát hiệu quả đầu tư, mô hình quản lý của các chủ đầu tư cụm công nghiệp là UBND cấp huyện, UBND cấp xã hiện hoạt động; kế hoạch, lộ trình chuyển đổi chủ đầu tư cụm công nghiệp cho các đơn vị có đủ năng lực.
   
 • Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
  Ngày 15/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.


   
  Theo đó, từ ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1729/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và giao Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động.
   
  Qua hơn một năm triển khai thực hiện, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận phần mềm, thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã có gần một nghìn trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này. Bước đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.

   
  Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
   
  Thứ nhất, Tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng theo dõi, quản lý.
   
  Thứ hai, tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
   
  Thứ ba, thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể sử dụng ứng dụng trên nền tảng di động của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên website của địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng.
   
  Theo văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường (đầu mối là Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc) hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các địa phương đảm bảo theo quy định.
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho KĐT Uông Bí, Quảng Ninh

  Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho KĐT Uông Bí, Quảng Ninh

  Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Quảng Ninh
  Tên dự án: Hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Khu đô thị Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
  Thời gian thực hiện: 18/06/2010 đến 30/12/2019

   
 • Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải và nước thải cho Công ty CP Giấy Vạn Điểm

  Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải và nước thải cho Công ty CP Giấy Vạn Điểm

  Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động, hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
  Tên dự án: Cung cấp Hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm
  Thời gian thực hiện: 01/02/2020 đến 14/06/2020
 • Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO

  Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO

  Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.
  Các chỉ tiêu quan trắc: 
  - Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Ammonium, màu, lưu lượng,..
  - Khí thải: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, bụi, SO2, NOx, O2, CO
  Thời gian thực hiện: tháng 12/2020

   

Sản phẩm


 • Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

  Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

  Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục là một hệ thống gồm các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT nhằm thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải nước thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có).

  1. Một hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục bao gồm các thiết bị cơ bản như:

  • Cảm biến đo các chỉ tiêu (sensors): phụ thuộc vào tính chất nguồn xả thải mà có các sensor đo tương ứng như: lưu lượng vào ra,  COD, BOD, TSS, độ màu, pH, nhiệt độ, Tổng Nito (TN), Tổng phốt pho (TP), PO4, NH3, tổng dầu mỡ khoáng, các kim loại,…
  • Thiết bị lưu trữ, truyền nhận dữ liệu (Datalogger): Mục đích lưu trữ và hiển thị dữ liệu tại trạm, đồng thời truyền dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn được quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về Sở Tài nguyên Môi trường địa phương.
  • Hệ thống lấy mẫu nước tự động: nhằm giúp cơ quan quản lý có thể lấy mẫu tự động hoặc thủ công từ xa thông qua các thiết bị có kết nối internet mọi lúc mọi nơi khi có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng.
  • Các thiết bị phụ trợ như: hệ thống làm sạch bằng khí nén, tủ hệ thống chứa các module hiển thị và cấp nguồn cho hệ thống, camera giám sát nguồn thải, các thiết bị phụ trợ khác.

  2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

  Sơ đồ nguyên lý hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục
  Chú thích:
  1. Bộ đo lưu lượng kênh hở
  2. Bơm nước
  3. Bể chảy tràn
  4. Các sensor đo
  5. Dataloger: quản lý hệ thống
  6. Thiết bị truyền tín hiệu
  7. Thiết bị nhận tín hiệu
  8. PC: tại trung tâm quản lý hệ thống từ xa.
  9. UPS: cấp nguồn duy trì hoạt động hệ thống
  10.  Hệ thống làm sạch tự động
  11. Thiết bị lấy mẫu nước tự động

  3. Các sensor đo trong nhà trạm quan trắc nước thải tự động online

  Theo Điều 25 Mục 6 về Quan trắc nước thải của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định: Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc. 
  Như vậy các thông số cần quan trắc trong hệ thống quan trắc tự động được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Sở tài nguyên, Trung tâm quan trắc của các địa phương. Đồng thời các thông số cần quan trắc cũng phụ thuộc vào tính chất nguồn xả thải ví dụ như nước thải nhà máy thực phẩm, nhà máy dệt nhuộm có các thông số quan trắc khác nhau.
  Tuy nhiên, cơ bản các thông số quan trắc của một trạm quan trắc nước thải online cần có bao gồm các thông số như Nhiệt độ, pH, COD, TSS, Lưu lượng thải đầu vào và đầu ra, ngoài ra còn có các thông số khác theo tính chất nguồn thải.
  Thông số kỹ thuật các chỉ tiêu đo
  a. Sensor đo pH/Nhiệt độ (tích hợp)
  - Dải đo: 0 – 14 pH
  - Độ chính xác: ± 0.1 pH
  - Cấp bảo vệ: IP 68
  - Nhiệt độ: 0 - 80 oC
  - Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 6m
  b. Sensor đo COD/TSS
  - Phương pháp đo: công nghệ đo UV
  - Dải bước sóng: 200 – 800 nm
  - Dải đo COD: 0 – 500 mg/l hoặc tùy chọn dải đo theo yêu cầu
  - Dải đo TSS: 0 – 300 mg/l hoặc tùy chọn dải đo theo yêu cầu
  - Chu kỳ đo: tối thiểu 60s, có thể cài đặt
  - Nhiệt độ: -5 tới 60oC
  - Cấp bảo vệ: IP68
  - Tự động làm sạch bằng khí nén
  c. Tổng nito
  - Phương pháp đo: Quang phổ
  - Dải đo: 0 – 200 mg/l (có thể tùy chọn dải đo khác)
  - Thời gian đo: tùy chọn thời gian đo hoặc thủ công
  - Nhiệt độ làm việc: 5 tới 50 oC
  - Đầu ra: 4-20mA
  - Nguồn cấp: 220V, 50Hz
  d. Tổng phốt pho
  - Phương pháp đo: quang phổ
  - Dải đo: 0 – 30 mg/l (có thể tùy chọn dải đo khác)
  - Thời gian đo: tùy chọn thời gian đo hoặc thủ công
  - Nhiệt độ làm việc: 5 tới 50oC
  - Đầu ra: 4-20 mA
  Nguồn cấp: 220V, 50Hz.
   
  e. Đo các kim loại nặng như Cr, Zn, As, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb….
  - Phương pháp đo: Quang phổ
  - Dải đo: có thể tùy chọn đáp ứng theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT
  - Nhiệt độ làm việc: 5 tới 50oC
  - Đầu ra: 4-20mA
  - Nguồn cấp: 220V, 50Hz
   
  *Ngoài ra còn một số các chỉ tiêu khác theo QCVN 40/2011/ BTNMT, VITES sẽ gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

  4.  Đo lưu lượng kênh hở dùng máng Parshall

  - Công nghệ đo siêu âm không tiếp xúc
  - Dải đo: 0 – 5 m/s
  - Độ chính xác: ± 1%
  - Đầu ra: 4-20mA hoặc RS485
  - Nhiệt độ hoạt động: -22 tới 60oC
  - Cấp bảo vệ: IP68
  - Nguồn cấp 24VDC
  * Ngoài việc sử dụng sensor đo bằng sóng siêu âm trong máng Parshall để đo lưu lượng nước thải, trong thực tế, tùy từng điều kiện mà có thể sử dụng phương án đo lưu lượng trong ống kín bằng công nghệ điện từ với độ chính xác cao hơn, giá thành rẻ hơn và thời gian thi công nhanh hơn so với dùng máng Parshall.

  5. Thiết bị lấy mẫu nước tự động

  Thiết bị lấy mẫu nước tự động theo nguyên lý hút mẫu chân không với khả năng kiểm soát ổn nhiệt.
  Chức năng: khi một trong các chỉ tiêu phân tích nào đó vượt mức giới hạn đã cài đặt trước thì thiết bị tự động lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản lạnh và ghi nhận thời gian lấy mẫu lấy mẫu
  • Số lượng mẫu lấy: 12 chai, 2,9 lit/chai
  • Nhiệt độ bảo quản: +4oC
  • Sensor nhiệt độ: Pt100
  • Chiều cao hút mẫu 7,5m
  • Thể tích lấy mẫu: 20-350ml
  • Đầu vào: 0/ 4-20mA
  • Khả năng kết nối với máy tính để lấy dữ liệu lấy mẫu

  6. Phần mềm quản lý và truyền dữ liệu

  - Kết nối tới các sensor/analyzer/transmitter để hiển thị các giá trị đo lường.
  - Phần mềm có chức năng ghi lại dữ liệu quan trắc, trạng thái trạm, tình trạng vượt ngưỡng các thông số đo.
  - Phần mềm cho phép quan sát nhanh xu hướng thay đổi của các thông số đo thông qua đồ thị.
  - Dữ liệu được lưu giữ đồng thời tại cơ sở dữ liệu và hai dạng file text (*.txt) (theo qui định) và file *.csv, truyền file *.txt đến các FTP server theo nhịp thời gian khai báo.
  - Tên và cấu trúc file *.txt tuân theo qui định hiện hành của nhà nước Việt Nam. Cho phép xuất báo cáo theo nhiều định dạng thông dụng.
  - Tích hợp phần mềm WebServer phục vụ các chức năng tra cứu nhanh số liệu đo và điều khiển thủ công thiết bị lấy mẫu. Cho phép người dùng có thể truy cập tới Datalogger tại trạm bằng địa chỉ IP tĩnh của trạm quan trắc từ máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng có kết nối Internet.
   
 • thiết bị đo và kiểm soát pH online (hàng có sẵn)

  thiết bị đo và kiểm soát pH online (hàng có sẵn)

  THIẾT BỊ ĐO VÀ KIỂM SOÁT PH ONLINE
  Model DWA – 3000B-pH
  Hãng sản xuất: DYS – Hàn Quốc
  - Thiết bị đo, hiển thị, kiểm soát và điều khiển pH online trên hệ thống xử lý nước thải, nước cấp …
  - Bộ vi xử lý với những chức năng ưu việt nhất, cùng với sensor pH thích hợp giúp DWA-3000B đặc biệt thích hợp đo và kiểm soát pH trong quá trình xử lý nước công nghiệp hóa chất, sản xuất giấy, bột giấy, trong xử lý nước cấp và nước thải đô thị…
  Tính năng kỹ thuật:
  - Thang đo pH: 0 – 14 pH / Độ phân giải: 0.01 pH.
  - Độ chính xác: ± 0.02pH
  - Độ lặp lại: ± 0.02pH
  - Thời gian đáp ứng: 15 giây.
  - 3 Relay output (Max 250V/5A): High; Low & Cleaning Contract.
  - Tín hiệu ngõ ra: 4 – 20 mA
  - Màn hình LCD lớn có đèn chiếu sáng hiển thị đồng thới tất cả các chức năng và các thông số liên quan: nhiệt độ, kết quả đo, thông báo tình trạng đo, đồ thị kết quả biến đổi theo thời gian…
  - Vận hành đơn giản với 7 phím nhấn dạng màng chống vô nước.
  - Cổng giao tiếp RS 232C, kết nối máy tính hoặc thiết bị ngoại vi.
  - Tự động chuẩn máy.
  - Tự động bù nhiệt.
  - Vật liệu làm bằng nhựa ABS.
  - Cấp bảo vệ: IP64
  - Kích thước (Rộng x cao x sâu): 155 x 155 x 184 mm, DIN144 Size
  - Nguồn điện: 220V/50-60 Hz/ 3VA
  Cung cấp bao gồm:
  + Bộ điều khiển DWA-3000B-pH 
  Điện cực đo pH/Nhiệt độ online
  + Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  + Phụ kiện lắp đặt