0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.

Các chỉ tiêu quan trắc:

- Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Ammonium, màu, lưu lượng,..

- Khí thải: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, bụi, SO2, NOx, O2, CO

Thời gian thực hiện: tháng 12/2020