0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

  HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
  HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
  HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
  3Z04UVCXT9
  Sản phẩm hết hàng

  Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục là một hệ thống gồm các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT nhằm thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải nước thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có).

  Khách hàng đánh giá

  5
  5
  100%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận

    Gửi bình luận
    Bình luận