0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải và nước thải cho Công ty CP Giấy Vạn Điểm

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động, hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Tên dự án: Cung cấp Hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm

Thời gian thực hiện: 01/02/2020 đến 14/06/2020