0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho KĐT Uông Bí, Quảng Ninh

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án: Hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Khu đô thị Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thực hiện: 18/06/2010 đến 30/12/2019