0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho nhà máy thực phẩm Đức Việt

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt, tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

 

Hệ thống Quan trắc gồm các chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, COD, TSS, NH4, NO3, PO4, TN, TP, lưu lượng, lấy mẫu tự động, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.