0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải cho Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương

Hoàn thành Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Tên dự án: Cung cấp Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên

Thời gian thực hiện: 02/08/2019 đến 30/11/2019