So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tin tức


 • Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
  Ngày 15/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.


   
  Theo đó, từ ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1729/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và giao Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động.
   
  Qua hơn một năm triển khai thực hiện, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận phần mềm, thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã có gần một nghìn trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này. Bước đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.

   
  Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
   
  Thứ nhất, Tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng theo dõi, quản lý.
   
  Thứ hai, tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
   
  Thứ ba, thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể sử dụng ứng dụng trên nền tảng di động của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên website của địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng.
   
  Theo văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường (đầu mối là Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc) hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các địa phương đảm bảo theo quy định.
 • Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải và nước thải cho Công ty CP Giấy Vạn Điểm

  Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải và nước thải cho Công ty CP Giấy Vạn Điểm

  Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động, hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
  Tên dự án: Cung cấp Hệ thống quan trắc và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm
  Thời gian thực hiện: 01/02/2020 đến 14/06/2020
 • Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO

  Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO

  Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải và khí thải cho Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng HAPACO và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.
  Các chỉ tiêu quan trắc: 
  - Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Ammonium, màu, lưu lượng,..
  - Khí thải: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, bụi, SO2, NOx, O2, CO
  Thời gian thực hiện: tháng 12/2020

   

Sản phẩm


 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (ONLINE)

  HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (ONLINE)

  Hệ thống quan trắc khí thải tự động (ONLINE)
  Hệ thống quan trắc khí thải tự động được thiết kế linh động để chủ đầu tư có thể lựa chọn phù hợp với quy mô dự án và quy định của nhà nước. Cụ thể là 
  Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.
  Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) bao gồm thiết bị quan trắc bụi, thiết bị đo lưu lượng – nhiệt độ, thiết bị quan trắc các chỉ tiêu khí phát thải và thiết bị thu nhận xử lý dữ liệu.
  Có khả năng đo được các thông số theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 như : SO2, NOx, O2, CO, H2S, NH3, bụi (PM), nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm. Ngoài ra còn có thể mở rộng đo các thông số khác như HCL, HF, VOCs….
  Thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) như sau:
  Kết cấu sản phẩm
  Hệ thống quan trắc khí thải liên tục (CEMS) do hệ thống con quan trắc bụi, hệ thống con
  quan trắc khí ô nhiễm, hệ thống con quan trắc thông số khí, hệ thống kiểm soát và thu nhận  xử lý dữ liệu 4 bộ phận cấu thành. Có thể quan trắc các SO2, NOx, O2, hạt bụi, nhiệt độ, áp lực, lưu tốc, độ ẩm của khí thải, có thể mở rộng quan trắc HCl, HF, CO, CO2, NH3, H2S, Cl2 VOCs trong trường hợp đặc biệt. Khi được đo vào đầu thăm dò được trừ bụi, lưu qua ống kèm nhiệt, rồi vào mu-đun phân tích khí (công nghệ DOAS cực tím) đo lường. Giải quyết vấn đề kỹ thuật bị sự can thiệt từ bụi và độ ẩm, đặc biệt có ưu thế trong trường hợp đo nồng độ thấp.
  Thông số
  • Kích thước: 800mm×797mm×2000mm
  • Nhiệt độ kèm: 120oC ̴ 180oC
  • Cấp độ bảo vệ: tủ máy IP42, cái khác IP65
  • Cấp điện: 220VAC, 5000W
  • Nhiệt độ làm việc: -20oC ̴ +50oC
  • Độ ẩm làm việc: 0 ̴ 95%RH (không sương)
  • Đầu ra: 10 đường 4-20mA, 1 đường RS232, 1 đường RS485 (thích ứng với protocol modbus, protocol GB212, protocol vùng địa phương)
  • Yêu cầu khí nén: (0.4 ̴ 0.8) Mpa, 0.25m3/min, sạch sẽ, không bẩn đầu và không có nước.
  Nguyên lý làm việc
  Khí thải trong ống khói dưới tác dụng của bơm lấy mẫu, đi qua thanh thăm dò, đầu thăm dò, ống kèm nhiệt, bộ lọc, van điện tử, bơm lấy mẫu rồi đi vào máy phân tích và được phân tích theo công nghệ DOAS cực tím đo được nồng độ của thành phần, đồng thời khí được xả ra bên ngoài. Hệ thống thống qua điều khiển van điện từ lấy mẫu và van điện từ thổi ngược có thể thực hiện thổi ngược cho đầu thăm dò theo thời gian quy định.
  Hệ thống còn có thể thực hiện được chức năng định kỳ tự động zero và có chức năng hiệu chuẩn trong quá trình.
  Đặc điểm kỹ thuật
  - Giới hạn phát hiện của máy phân tích khí cực tím thấp tới 1mg/m3, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu chỉ tiêu phát thải cực thấp
  - Sử dụng công nghệ phân tích khó DOAS cực tím, khi đo lường có thể tránh sự can thiệp từ hạt bụi và độ ẩm
  - Đường ống khí được kết hợp kỹ thuật lọc bụi nhiều lần và thổi ngược theo giờ, tránh bụi tắc nghẽn bộ lọc, đường ống và ô nhiễm buồng đo lường của máy phân tích, thích ứng môi trường ác liệt như nhiều bụi, độ ẩm lớn, nhiệt độ cao và độ ăn mòn cao v.v.
  - Máy phân tích khí cực tím có thể đồng bộ đo lường SO2, NO, NO2 (độc lập với NO), O2, đo trực tiếp NO và NO2 để lấy NOx, không cần chuyển đổi NO2 à NO
  - Kết cấu đơn giản, cả hệ thống không có bộ kiên chuyển động quang học, độ tin cậy cao, thời gian miễn bảo trì dài, khi hiện trường rung động cũng không ảnh hưởng tới đo lường
  - Sử dụng công nghệ tiên tiến DOAS cực tím, đèn đi-ốt sắp xếp đo lường, hoàn toàn hấp thụ được quang phổ, độ phân giải bức sóng đảm bảo giới hạn phát hiện thấp, nhiệt độ bị sai lệch nhỏ, thời gian đáp ứng nhanh
  - Buồng khí phân tích gia công bằng inox, buồng khí cứng chắc, giá thành thấp, ít bị sự tác động từ bụi và ẩm ướt, bộ đo lường và buồng khí sử dụng sợi quang đầu nối, thuận tiện thay đổi và chi phí bảo trì thấp
  - Hệ thống được thiết kế mo-đun hóa, có thể bố trí linh hoạt theo điều kiện làm việc và nhu cầu của chức năng

  https://hethongquantracmoitruong.blogspot.com/2019/12/he-thong-quan-trac-khi-thai-tu-ong.html