So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online)

    Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online) được thiết kế đáp ứng nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.