0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

hệ thống quan trắc online

4.  Đo lưu lượng kênh h dùng máng Parshall

- Công ngh đo siêu âm không tiếp xúc
- D
i đo: 0 – 5 m/s
-
Độ chính xác: ± 1%
-
Đầu ra: 4-20mA hoc RS485
- Nhi
t độ hot động: -22 ti 60oC
- C
p bo v: IP68
- Ngu
n cp 24VDC
* Ngoài vi
c s dng sensor đo bng sóng siêu âm trong máng Parshall để đo lưu lượng nước thi, trong thc tế, tùy tng điu kin mà có th s dng phương án đo lưu lượng trong ng kín bng công ngh đin t vi độ chính xác cao hơn, giá thành r hơn và thi gian thi công nhanh hơn so vi dùng máng Parshall.

5. Thiết b ly mu nước t động

Thiết b ly mu nước t động theo nguyên lý hút mu chân không vi kh năng kim soát n nhit.
Ch
c năng: khi mt trong các ch tiêu phân tích nào đó vượt mc gii hn đã cài đặt trước thì thiết b t động ly mu, lưu mu, bo qun lnh và ghi nhn thi gian ly mu ly mu

  • S lượng mu ly: 12 hoc 25 chai
  • Nhit độ bo qun: 4 - 6 oC 
  • Sensor nhit độ: Pt100
  • Chiu cao hút mu 7,5m
  • Th tích ly mu: 20-1000ml
  • Đầu vào: 0/ 4-20mA
  • Kh năng kết ni vi máy tính để ly d liu ly mu

6. Datalogger kèm phn mm qun lý và truyn d liu

  • Kết ni ti các sensor/analyzer/transmitter để hin th các giá tr đo lường.
  • Phn mm có chc năng ghi li d liu quan trc, tr