So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Trạm quan trắc khí tượng

    Trạm quan trắc khí tượng

    Trạm quan khí tượng tự động

    Quan trắc tự động các thông số: Tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời, độ bay hơi nước, lượng mưa,...