So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


 • Phụ kiện hệ thống quan trắc khí thải tự động (CEM)

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động, chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất, cung cấp đưa ra các giải pháp cho hệ thống quan trắc.
  Hiện nay VITES.,JSC là đơn vị cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế tiêu hao cho các hãng sau:
  • Thermo Fisher Scientific
  • Teledyne API
  • Teledyne Monitor Labs
  • California Analytical Instruments
  • Yokogawa
  • Rosemount
  • Horiba
  • Siemens
  • SICK Maihak
  • ABB Opsis
  • KVB-MIP
  • Servomex
  • LAND-Ametek
  • Environment SA
  • Brand Gaus
  • Air Monitors
  • Dieteric Standard
  • M&C Products
  • ESC
  • Scientific Engineering Inc.
  • EMRC
  • Spectrum Systems
  • Optical Scientific
  • Phoenix Instruments
  • Panametrics
  • Environmental Monitoring Services