So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online)

    Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online)

    Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online) được thiết kế đáp ứng nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.