So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


 • Hóa chất phân tích độ cứng

  1  NH4Cl
  2  NH3
  3 Đi natri magie EDTA(C10H12N2O8Na2Mg)
  4 EDTA (C10H14N2O2Na2.2H2O)
  5 CaCO3
  6 HCl
  7 Metyl đỏ
  8 C20H12N3O7SNa (Eriocrom T đen)
  9 C2H5OH
  10 Muối Metanil (Natri của 4 – anilidoabenzen sunfonic)
  11 NaOH