0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

  Sensor đo độ dẫn điện, Nhiệt độ, Độ mặn, TDS, Áp suất (tùy chọn) - Conductivity, Temperature, Salinity, TDS, Pressure
  Sensor đo độ dẫn điện, Nhiệt độ, Độ mặn, TDS, Áp suất (tùy chọn) - Conductivity, Temperature, Salinity, TDS, Pressure
  Sensor đo độ dẫn điện, Nhiệt độ, Độ mặn, TDS, Áp suất (tùy chọn) - Conductivity, Temperature, Salinity, TDS, Pressure
  GV71UHK589
  Sản phẩm hết hàng

  Khách hàng đánh giá

  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận

    Gửi bình luận
    Bình luận