0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI
Vites hận hạnh là đơn vị được tin tưởng để lắp đặt 2 trạm quan trắc nước ngầm tự động cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi Hòa Bình.
Trạm đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động đầu tháng 3/2024
Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt trạm quan trắc nước thải, nước ngầm, khí thải có thể liên hệ với Vites được được tư vấn, và nhận báo giá chi tiết