0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

1.Quy định và hình thức thanh toán:
 Điều kiện thanh toán: Thỏa thuận (tùy hợp đồng)
Tài khoản thanh toán: Công ty Cổ phần VITES
Số Tài khoản: 123.6666.9999 Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Tây Hà Nội.

                       3333.5556.9999 Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thanh Xuân.

2.Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt:
 Thoản thuận (tùy hợp đồng)

3.Chính sách bảo hành/bảo trì (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành):
 Bảo hành thiết bị:
 - Thời gian bảo hành: tùy thiết bị khách hàng đặt mua.
 - Chế độ bảo hành được ghi rõ trong từng hợp đồng
- Công ty cam kết sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho bên mời thầu sau khi hết thời gian bảo hành với mức chi phí thấp nhất (nếu thỏa thuận bảo trì, bảo dưỡng giữa hai bên được ký kết).

4.Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền:
 Thoản thuận (tùy hợp đồng)