0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động lượng mưa và mực nước tại chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai Vimico

Hệ thống quan trắc tự động lượng mưa và mực nước tại chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai Vimico

Tổng thể hệ thống quan trắc tự động

 

Gầu đo mưa kết hợp đèn và còi cảnh báo

 

Sensor đo mực nước