0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp Thiết bị Y tế cho Bệnh Viện Nhi đồng III Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thành cung cấp Thiết bị Y tế cho Bệnh Viện Nhi Đồng III Thành phố Hồ Chí Minh

Tên dự án: Cung cấp Thiết bị y tế

Thời gian thực hiện: 19/12/2016 đến 01/04/2016