0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp thiết bị phân tích khí cho Trung tâm Quan trắc TNMT tỉnh Ninh Bình

Hoàn thành cung cấp lắp đặt thiết bị phân bị khí thải ống khói cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị phân tích khí thải ống khói

Thời gian thực hiện: 29/12/2017 đến 11/06/2018