0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp Thiết bị kiểm định cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Hoàn thành cung cấp và lắp đặt Thiết bị phòng thí nghiệm, vật tư hóa chất phục vụ kiểm định hiệu chuẩn và thử nghiệm

Tên dự án: Thiết bị phòng thí nghiệm, vật tư hóa chất phục vụ kiểm định hiệu chuẩn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Thời gian thực hiện: 02/06/2016 đến 25/07/2016