0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp thiết bị đo lưu lượng ống kín cho Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hoàn thành cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lưu lượng ống kín cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội tại Cụm Công nghiệp thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị đo lưu lượng ống kín

Thời gian thực hiện: 12/08/2016 đến 07/10/2016