0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  Cân phân tích 4 số lẻ PCE-ABT 220-DAkkS bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn DAkkS
  18PWC9QYOS
  Sản phẩm hết hàng

  - Màn hình cảm ứng 5"
  - Phạm vi cân tới 220 g
  - Độ phân giải 0,1 mg
  - Đếm mảnh, cân phần trăm, xác định mật độ
  - Giao diện dữ liệu RS232
  - Mức độ tinh thần để căn chỉnh cân phân tích
  - Đĩa cân 80 mm
  - Tấm chắn gió
  - Có thể chuyển đổi đơn vị g, oz, ct, mg

  Khách hàng đánh giá

  5
  5
  100%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận

    Gửi bình luận
    Bình luận