So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Tủ bảo quản mẫu

    Tủ bảo quản mẫu
    Model: Spezial-282/432

    Hãng sản xuất: Kirsch - Đức

    Khí làm lạnh tuần hoàn, tự động rã đông, làm bay hơi nước, chọn nhiệt vô cấp