So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Xe vận chuyển tử thi

    Xe vận chuyển tử thi
    Model: CEAC001
    Hãng sản xuất: CEABIS - Italy
    Sử dụng để vận chuyển tử thi trong khu vực bệnh viện tới nhà xác