So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Ưu tiên khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh

Ngày đăng : 10:05:06 19-11-2021

Chiều 10/11, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương TS. Nguyễn Đức Hiển cho biết: Tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ban hành ngày 11/02/2020 về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm định hướng là “ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch”. Ngoài ra, dự thảo Quy hoạch điện VIII đặt ra yêu cầu “ưu tiên phát triển những nguồn điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới”.

Do vậy, TS. Nguyễn Đức Hiển cho rằng, cần sớm xây dựng và triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, chú trọng tới công nghệ năng lượng mới, năng lượng xanh và tái tạo, gắn với kế hoạch xây dựng quy định về lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của đất nước và cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó phải có nhiệm vụ giải pháp về phát triển năng lượng xanh, năng lượng mới...

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong và ngoài nước đã tập trung phân tích, trình bày các vấn đề về phát triển năng lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Theo đại diện World Bank Chu Bá Thi, để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần hỗ trợ nhiều từ quốc tế, đặc biệt là về công nghệ và các nguồn vốn ODA giá thấp. Ông Thi cho biết, World Bank sẽ đồng hành và cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để thực hiện cam kết này.

(Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường)

Bàn về đầu tư vào năng lượng tái tạo góp phần phát triển kinh tế bền vững
Năng lượng tái tạo - Năng lượng xanh