So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tủ ấm

Tủ ấm
Tủ ấm
Model: BIGP-303
Hãng sản xuất: BioLab-Canada
Dung tích: 125 lít
Dải nhiệt độ: trên nhiệt độ môi trường +5oC tới 65oC
Nhiệt độ môi trường: 5-40oC
Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C
Độ ổn định nhiệt độ: ±0.5°C
Độ đồng nhất nhiệt độ: ±0.5°C
Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C
Bộ đếm thời gian: 0-9999 phút
Tải trọng trên giá: 15kg
Số giá: 2
Nguồn cấp: 220V, 60Hz
Tủ ấm
Model: BIGP-303
Hãng sản xuất: BioLab-Canada
Dung tích: 125 lít
Dải nhiệt độ: trên nhiệt độ môi trường +5oC tới 65oC
Nhiệt độ môi trường: 5-40oC
Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C
Độ ổn định nhiệt độ: ±0.5°C
Độ đồng nhất nhiệt độ: ±0.5°C
Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C
Bộ đếm thời gian: 0-9999 phút
Tải trọng trên giá: 15kg
Số giá: 2
Nguồn cấp: 220V, 60Hz