So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Triển khai Dự án SATREPS trong quản lý phế thải xây dựng

Ngày đăng : 11:36:38 11-07-2020
Triển khai Dự án SATREPS trong quản lý phế thải xây dựng
Sở TN&MT TP Đà Nẵng và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án SATREPS – Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam.
Dự án SATREPS thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển bền vững giữa JICA và Tổ chức khoa học công nghệ Nhật Bản (JST). Tại Việt Nam, dự án được Trường Đại học Xây dựng chủ trì thực hiện, trong thời gian 5 năm (2018-2023). Tại Đà Nẵng Dự án sẽ thực hiện từ năm 2020 – 2025 với 3 giai đoạn (2020 -2021; 2021 – 2022; 2022 – 2025).

 
Tại buổi ký kết, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và Trường Đại học Xây dựng đã thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án với các nội dung: Xây dựng Đề án tổng thể nhằm quản lý và xử lý CTR xây dựng, bao gồm: khảo sát, đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển, tái chế hoặc tái sử dụng CTR xây dựng; Đề xuất vị trí, quy mô điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý CTR xây dựng phù hợp ; xây dựng hệ thống hoạt động quản lý CTR xây dựng tiên tiến; đề xuất các cơ chế chính sách , tiêu chuẩn quy phạm pháp luật nhằm khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tái chế; lập dự án nghiên cứu kêu gọi đầu tư xử lý CTR xây dựng tại khu liên hợp xử lý CTR của thành phố hoặc tại vị trí phù hợp.
Ông Tô Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và ông Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng Giám sát dự án (JCC) ký kết thỏa thuận.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đô thị và dự án điển hình xử lý một số vấn đề ô nhiễm môi trường cấp bách của thành phố; Và triển khai áp dụng thí điểm các kết quả của Dự án SATREPS tại Đà Nẵng.

 
 
Dự kiến hoàn thành Dự án, thành phố sẽ hoàn thành: Quy hoạch bãi chứa CTR xây dựng phù hợp; hướng dẫn quản lý phế thải xây dựng; vận hành được một hệ thống quản lý tiên tiến về CTR xây dựng; ít nhất một mô hình thí điểm trung tâm xử lý và tái chế từ CTR xây dựng; phát triển được hai công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường…
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đề xuất Đại học Xây dựng Hà Nội tích cực hỗ trợ công tác điều tra, khảo sát để đánh giá toàn diện thực trạng về phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời nghiên cứu hỗ trợ lập dự án quản lí tổng hợp về môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang một cách bền vững.
Tags: