So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Trạm quan trắc khí tượng

Trạm quan trắc khí tượng
Trạm quan trắc khí tượng tự động

Quan trắc tự động các thông số: Tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời, độ bay hơi nước, lượng mưa,...

 
  1. Bộ đo mưa
   
  Vùng đo: 200 cm²
  Độ chính xác: Phụ thuộc dải đo
  Độ phân dải:  0,1 mm
  Tín hiệu ra: xung
  Vật liệu: aluminium, plastic
  Kích thước: Ø 205, cao 346 mm
  Lựa chọn thêm:
  Chân bích lắp gầu đo
  Mã hàng: RG 42523
  2. Sensor đo tốc độ gió
   
  Dải đo: 0 - 75 m/s
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP64
  Kích thước: Ø 50, cao 130 mm
  Nhiệt độ vận hành:  - 40 … 70 °C
  Cáp 10m
  3. Sensor đo hướng gió
   
  Dải đo: 0 - 360 °
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP64
  Kích thước:  Ø 50, height 405 mm
  Nhiệt độ vận hành:  - 40 … 70 °C
  Cáp 10m
  4. Sensor đo bức xạ nhiệt
   
  Dải đo: 0 - 2000 W/m2
  Độ chính xác: < 0,1 % / °C
  Tín hiệu ra: 15 µV / W/m2
  Vật liệu: aluminium anodized
  Cấp độ bảo vệ: IP65
  Kích thước:  Ø 78, height 59 mm
  Nhiệt độ vận hành: - 40 … 80 °C
  Cáp 5m
  5. Sensor đo nhiệt độ, độ ẩm
   
  * Đo độ ẩm không khí
  Dải đo:  0 - 100 %
  Độ chính xác: +/- 2,5 %
  Tín hiệu ra: 0 - 1 V
  * Đo nhiệt độ không khí
  Dải đo: - 40 … 60 °C
  Độ chính xác: +/- 0,3 °C
  Độ phân dải:  0,1 °C
  Tín hiệu ra: 0 - 1 V
  Nguồn cấp:  3,6 - 30 V
  Nhiệt độ vận hành:  - 20 … 60 °C
  Cáp 10m
  6. Hộp bảo vệ bức xạ
   
  7. Sensor đo áp suất khí quyển
   
  Dải đo:  10 - 1100 hPA
  Độ chính xác: ±1.5 hPa (700...1100 hPa, 25°C)
  Nguồn cấp:  10 - 18 V
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP65
  Nhiệt độ vận hành:   - 40 … 85 °C
  Cáp 10m
Trạm quan trắc các thông số khí tượng tự động
Hãng sản xuất: SEBA-Đức
Quan trắc tự động các thông số: Tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời, độ bay hơi nước, lượng mưa, 

 
1 Bộ đo mưa
  Mã hàng: RG 425
  Hãng sản xuất: SEBA
  Vùng đo: 200 cm²
  Độ chính xác: Phụ thuộc dải đo
  Độ phân dải:  0,1 mm
  Tín hiệu ra: xung
  Vật liệu: aluminium, plastic
  Kích thước: Ø 205, cao 346 mm
  Lựa chọn thêm:
  Chân bích lắp gầu đo
  Mã hàng: RG 42523
2 Sensor đo tốc độ gió
  Mã hàng: MET 4604701
  Hãng sản xuất: SEBA
  Dải đo: 0 - 75 m/s
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP64
  Kích thước: Ø 50, cao 130 mm
  Nhiệt độ vận hành:  - 40 … 70 °C
  Cáp 10m
3 Sensor đo hướng gió
  Mã hàng: MET 4604801
  Hãng sản xuất: SEBA
  Dải đo: 0 - 360 °
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP64
  Kích thước:  Ø 50, height 405 mm
  Nhiệt độ vận hành:  - 40 … 70 °C
  Cáp 10m
4 Sensor đo bức xạ nhiệt
  Mã hàng: MET 4601901
  Hãng sản xuất: SEBA
  Dải đo: 0 - 2000 W/m2
  Độ chính xác: < 0,1 % / °C
  Tín hiệu ra: 15 µV / W/m2
  Vật liệu: aluminium anodized
  Cấp độ bảo vệ: IP65
  Kích thước:  Ø 78, height 59 mm
  Nhiệt độ vận hành: - 40 … 80 °C
  Cáp 5m
5 Sensor đo nhiệt độ, độ ẩm
  Mã hàng: MET 4600601
  Hãng sản xuất: SEBA
  * Đo độ ẩm không khí
  Dải đo:  0 - 100 %
  Độ chính xác: +/- 2,5 %
  Tín hiệu ra: 0 - 1 V
  * Đo nhiệt độ không khí
  Dải đo: - 40 … 60 °C
  Độ chính xác: +/- 0,3 °C
  Độ phân dải:  0,1 °C
  Tín hiệu ra: 0 - 1 V
  Nguồn cấp:  3,6 - 30 V
  Nhiệt độ vận hành:  - 20 … 60 °C
  Cáp 10m
6 Hộp bảo vệ bức xạ
  Mã hàng: MET 4600602
  Hãng sản xuất: SEBA
7 Sensor đo áp suất khí quyển
  Mã hàng: MET 46010
  Hãng sản xuất: SEBA
  Dải đo:  10 - 1100 hPA
  Độ chính xác: ±1.5 hPa (700...1100 hPa, 25°C)
  Nguồn cấp:  10 - 18 V
  Tín hiệu ra: 4-20 mA
  Vật liệu: Nhôm
  Cấp độ bảo vệ: IP65
  Nhiệt độ vận hành:   - 40 … 85 °C
  Cáp 10m
Trạm quan khí tượng tự động

Quan trắc tự động các thông số: Tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời, độ bay hơi nước, lượng mưa,...