So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị quan trắc không khí online

Thiết bị quan trắc không khí online
Thiết bị quan trắc không khí xung quanh online
Model: Scentinal SL50
Hãng sản xuất:  SCENTROID
Quan trắc không khí online trong môi trường xung quanh: PM1; PM10; PM2,5; O3; CO; SO2; NO2
Thiết kế linh hoạt tùy chỉnh, dạng modul, cho phép tích hợp tối đa 20 sensor.
Không gian yêu cầu nhỏ gọn
Lưu trữ giữ liệu và truyền dữ liệu thông minh: Tích hợp thẻ nhớ SD lưu giữ liệu.
Kết nối GPRS với Scentroid Cloud Server: Dữ liệu quan trắc được lưu trữ trên một máy chủ dựa trên đám mây an toàn cho phép truy cập từ xa qua bất kỳ máy tính dựa trên internet.
Dữ liệu được mã hóa để bảo mật tối đa.
Người dùng được cấp một mật khẩu và tên người dùng sẽ xác định mức độ cho phép của họ. Truy cập khai thác đơn giản có thể xem kết quả và tạo báo cáo.
Quản trị có thể cấu hình lại hệ thống và thiết lập tất cả các tham số.
Giao diện sử dụng: màn hình cảm ứng 7inch
Tốc độ lấy mẫu: Có thể điều chỉnh từ 0.5 đến 999 phút
Bộ nhớ: 64GB (thẻ SD)
Kết nối: GPRS, LAN
Kích thước: 40cm x 50cm x 24cm
Trọng lượng: khoảng 10kg
Nguồn cấp: 100‐240V 50/60HZ 2A
Công suất tiêu thụ: 150W
Thông số kỹ thuật:
Modul đo bụi PM10; PM2,5 và PM1
Nguyên lý:  Laser Scattered
Dải đo: 0 ... 10,000 Particles/Sec 
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: PM1
Modul đo O3 và NO2:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 20 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 20ppb
Độ phân dải: 15ppb
Modul đo CO:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 500 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 15ppm
Độ phân dải: 5ppm
Modul đo SO2:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 2000 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 0,5ppm
Độ phân dải: 0,5ppm
Thiết bị quan trắc không khí xung quanh online
Model: Scentinal SL50
Hãng sản xuất:  SCENTROID
Quan trắc không khí online trong môi trường xung quanh: PM1; PM10; PM2,5; O3; CO; SO2; NO2
Thiết kế linh hoạt tùy chỉnh, dạng modul, cho phép tích hợp tối đa 20 sensor.
Không gian yêu cầu nhỏ gọn
Lưu trữ giữ liệu và truyền dữ liệu thông minh: Tích hợp thẻ nhớ SD lưu giữ liệu.
Kết nối GPRS với Scentroid Cloud Server: Dữ liệu quan trắc được lưu trữ trên một máy chủ dựa trên đám mây an toàn cho phép truy cập từ xa qua bất kỳ máy tính dựa trên internet.
Dữ liệu được mã hóa để bảo mật tối đa.
Người dùng được cấp một mật khẩu và tên người dùng sẽ xác định mức độ cho phép của họ. Truy cập khai thác đơn giản có thể xem kết quả và tạo báo cáo.
Quản trị có thể cấu hình lại hệ thống và thiết lập tất cả các tham số.
Giao diện sử dụng: màn hình cảm ứng 7inch
Tốc độ lấy mẫu: Có thể điều chỉnh từ 0.5 đến 999 phút
Bộ nhớ: 64GB (thẻ SD)
Kết nối: GPRS, LAN
Kích thước: 40cm x 50cm x 24cm
Trọng lượng: khoảng 10kg
Nguồn cấp: 100‐240V 50/60HZ 2A
Công suất tiêu thụ: 150W
Thông số kỹ thuật:
Modul đo bụi PM10; PM2,5 và PM1
Nguyên lý:  Laser Scattered
Dải đo: 0 ... 10,000 Particles/Sec 
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: PM1
Modul đo O3 và NO2:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 20 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 20ppb
Độ phân dải: 15ppb
Modul đo CO:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 500 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 15ppm
Độ phân dải: 5ppm
Modul đo SO2:
Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
Dải đo: 0 ... 2000 ppm
Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 0,5ppm
Độ phân dải: 0,5ppm