So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị phân tích E.coli và coliform tự động (online)

Thiết bị phân tích E.coli và coliform tự động (online)
Thiết bị phân tích vi khuẩn E.coli và coliform tự động (online)
KẾT CẤU Thiết bị phân tích vi khuẩn E.coli
  • Hệ thống thủy lực và quản lý chất lỏng.
  • Buồng đo nhiệt độ bao gồm ống bơm, nơi để ủ và đo lường mẫu được tiến hành quang học.
  • Multi-λ hệ thống đo quang.
  • Phần mềm và thiết bị điện tử có khả năng kiểm soát hệ thống và quản lý dữ liệu.
 
HOẠT ĐỘNG
Nguyên tắc đo lường
Nguyên tắc đo dựa trên DST (defined substrate technology) – xác định chất nền công nghệ, với hệ thống phát hiện bức xạ và huỳnh quang luân phiên.
Xác định chất nền công nghệ
Sử dụng thuốc thử Colilert-18 (*) dựa trên xác định chất nền công nghệ (DTS) để phát hiện vi khuẩn E.coli và coliform tổng số.
Coliforms sử dụng β-galactosidase để chuyển hóa ONPG và tạo ra màu vàng trong môi trường.
E.coli cũng sử dụng β-galactosidase để chuyển hóa MUG và tạo ra huỳnh quang.
Việc xác định vi khuẩn E.coli cũng như xác định coliform tổng số dựa trên sự tương quan giữa nồng độ vi khuẩn và thời gian khi sự phát huỳnh quang và màu hoặc 1 trong 2 xuất hiện.
Độ nhạy của hệ thống cho phép phát hiện nồng độ 108 NMP sau 3 giờ.
Khử trùng của hệ thống
Sự độc lập giữa các mẫu được đảm bảo bởi hệ thống quản lý cơ học và thủy lực tương xứng, tránh ô nhiễm giữa các mẫu khác nhau.
 
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Nguyên tắc đo lường Phát hiện huỳnh quang cho E.coli
Phát hiện đo màu cho coliforms tổng số
Thuốc thử sử dụng Colilert-18 (*) từ IDEXX trong giải pháp làm sạch chất lỏng.
Giới hạn phát hiện E.coli: 1 vi khuẩn trong 100ml
Coliforms tổng số: 1 vi khuẩn trong 100ml
Điều chỉnh nhiệt độ ±0.1 ° C
Thời gian phân tích Từ 3 đến 12 giờ, phụ thuộc vào nồng độ
Electrical power 110-230VAC/ 50-60 Hz
Truyền thông Cổng RS-232 và RS-485
MOD-BUS hoặc ASCII
Đầu ra tương ứng 0-10 V/ 4-20mA
Chương trình khai thác dữ liệu thông qua máy tính
Báo động Hai báo động, có thể nâng cấp lên 4
Đầu ra rơ-le
Kích thước 105×70×42 cm
 
Thiết bị phân tích vi khuẩn E.coli và coliform tự động (online)

Phát hiện huỳnh quang cho E.coli
Phát hiện đo màu cho coliforms tổng số