So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 0 – 2.000 lít/phút)

Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 0 – 2.000 lít/phút)
Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 0 – 2.000 lít/phút)
Model: TSP-2
Hãng sản xuất: Staplex - Mỹ
Sử dụng cho lấy mẫu bụi trong nhà hoặc ngoài trời
Lấy mẫu đa hướng
Bơm lấy mẫu khí:
Lưu lượng lấy mẫu: 0-2m3/phút
Lấy mẫu liên tục hoặc theo điểm
Có thể di chuyển dễ dàng
Bộ đo vòng quay tích hợp cho phép hiển
thị lưu lượng ngay lập tức
Giá đỡ tấm lọc bằng thép không gỉ
Kích thước bơm lấy mẫu: 21,6 x 19,1 x 19,1 cm
Khối lượng: 4,5 kg
Cung cấp gồm:
Bơm lấy mẫu kèm giá đỡ tấm lọc
Khung lắp bơm
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
Giấy lọc sợi thủy tinh cho lấy mẫu TSP, (100 tấm/hộp)
Lựa chọn thêm
Bộ điều khiển lưu lượng cố định và bộ đếm thời gian
Đầu cắt lấy mẫu PM 10
Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM10; 25 chiếc/hộp
Đầu cắt lấy mẫu PM 2,5
Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM2,5; 25 chiếc/hộp
Thiết bị lấy mẫu bụi TSP (lưu lượng lớn 0 – 2.000 lít/phút)
Model: TSP-2
Hãng sản xuất: Staplex - Mỹ
Sử dụng cho lấy mẫu bụi trong nhà hoặc ngoài trời
Lấy mẫu đa hướng
Bơm lấy mẫu khí:
Lưu lượng lấy mẫu: 0-2m3/phút
Lấy mẫu liên tục hoặc theo điểm
Có thể di chuyển dễ dàng
Bộ đo vòng quay tích hợp cho phép hiển
thị lưu lượng ngay lập tức
Giá đỡ tấm lọc bằng thép không gỉ
Kích thước bơm lấy mẫu: 21,6 x 19,1 x 19,1 cm
Khối lượng: 4,5 kg
Cung cấp gồm:
Bơm lấy mẫu kèm giá đỡ tấm lọc
Khung lắp bơm
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn
Giấy lọc sợi thủy tinh cho lấy mẫu TSP, (100 tấm/hộp)
Lựa chọn thêm
Bộ điều khiển lưu lượng cố định và bộ đếm thời gian
Đầu cắt lấy mẫu PM 10
Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM10; 25 chiếc/hộp
Đầu cắt lấy mẫu PM 2,5
Giấy lọc sợi thạch anh sử dụng lấy mẫu PM2,5; 25 chiếc/hộp