So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị ghi/theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin

Thiết bị ghi/theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin
Model:Fridge-tag® 2
Nhà sản xuất : Berlinger Group
 

Phần cứng:

 

Kích thước tổng thể (L x W x H): 

128 x 75 x 16 mm

Kích thước màn hình hiển thị LCD

95 x 27 mm

Trọng lương

96 g

Nhiệt độ hoạt động:  -25 °C đến +55 °C / -13 °F đến +131 °F

Dải nhiệt độ báo động : -20 °C đến +50 °C / -4 °F đến +122 °F, tăng 0.1 °C 

Các giới hạn báo động:
Lập trình hai giới hạn cảnh báo riêng biệt ( Một ngưỡng trên và một ngưỡng dưới )

Khoảng thời gian đo nhiệt độ ( thời gian lấy mẫu )

Từng phút

Độ chính xác đo nhiệt độ:
+/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 °F)
+/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to +104 °F)
+/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to +131 °F)

Đáp ứng

Khoảng thời gian dữ liệu

30 ngày trên màn hình hiển thị /  lên đến 60 ngày qua file báo cáo PDF

Cấp bảo vệ IP64

Thơi gian hoạt động lên đến 3 năm

Đáp ứng

Tuổi thọ pin

Lên đến 3,5 năm - ước tính tuổi thọ của pin được in ở mặt sau

Khởi động Nhấn SET và READ trong 3 giây

Dừng

Không có chức năng dừng

Cấu hình: Thiết lập lại bởi Berlinger & Co. AG hoặc tự cấu hình

Software

 

Định dạng dữ liệu:
PDF và ASCII  (Cũng có thể được nhập bởi nhiều hệ thống quản lý ERP hoặc dữ liệu)

Phần mềm miễn phí để kiểm tra các tập tin PDF và ASCII: 
JAVA ™ / Phần mềm xác minh chữ ký kỹ thuật số của ASCII và các tập tin PDF. Tuân thủ quy định FDA 21 CFR Phần 11. Phần mềm tương thích với các yêu cầu GAMP 5 

Chứng nhận hiệu chuẩn NIST / ILAC

 

 

Accessories

 

Ext. sensor for Fridge-tag®
With vacuum cup

Ext. sensor for Fridge-tag®
With glycol vial

 

Sản phẩm cùng danh mục