So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo nồng độ khí thải

Thiết bị đo nồng độ khí thải
Thiết bị đo nồng độ khí thải
 Model: A 550 INDUSTRIAL
Hãng sản xuất: WOHLER
Sử dụng như một điện thoại thông minh với
màn hình màu cảm ứng rộng, hiển thị lên đến
14 giá trị đo và giá trị tính toán
Đo NOx và SOx với độ phân giải 0,1 ppm
Chức năng tự ghi người sử dụng có thể lựa
chọn cấu hình 
Bơm lấy mẫu nguồn lớn cho độ chênh áp lên
tới 300mbar
Bộ làm lạnh tích hợp pin có thể vận hành
trong thời gian lên tới 4h
Lọc loại bỏ bụi lớn hơn 20um từ mẫu khí để
bảo vệ thiết bị
Dễ sử dụng: bật On - đọc off - hoàn thành
(done)
Bảo vệ ngưng tụ và bụi
Công nghệ 4 lọc
Khí O2 (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0,0 - 21,0 % khối lượng
Độ chính xác: ± 0,3 % khối lượng
Khí CO (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-100000ppm
Độ phân giải: 1 ppm
Khí NO (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-3000ppm (liên tục lên đến 1000)
Độ phân giải: 0,1 ppm với dải đo ,1000 ppm
Độ chính xác: ± 5 ppm (dải đo <100 ppm)
Khí NO2 (Cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-1000ppm (đo liên tục lên tới 200
ppm)
Độ phân giải: 0,1 ppm 
Độ chính xác: ±5 ppm giá trị đo <100ppm)
Khí SO2 (Cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-5000ppm
Độ phân giải: 0,1ppm (dải đo <1000ppm)
Độ chính xác: ±10 ppm (dải đo <200ppm)
Áp suất chênh lệch (Pd)
Nguyên lí đo màng bán dẫn
Dải đo: 0,00 tới ± 110.00 hPa
Đoộ phân giải: 0,1 Pa ( dải đo < 1000 Pa)
Độ chính xác: 0,3 Pa (< 10.0 Pa)
Nhiệt độ khí nhiên liệu
Nguyên lí đo Thermocouple (NiCr-Ni) (NiCrNi)
Dải nhiệt độ: -20.0 °C tới 800 °C; độ phân
giải 0.1 °C
Độ chính xác: 0-133 °C: ± 2°C ; 133-800 °C:
± 1.5 % giá trị đọc được
Nguồn cấp: Pin Lithium-ion, pin xạc 3,7 V
Thời gian vận hành của pin xắp xỉ 7h phụ
thuộc vào trạng thái vận hành và chiếu sáng
nền
Nhiệt độ vận hành: +5-40 °C để duy trì độ
chính xác ổn định
Khối lượng: 1250g
Cung cấp bao gồm:
Thiết bị chính tích hợp đầu đo O2/NO/CO dải
cao/NO2/SO2, bluetooth, USB và Hồng ngoại
Sạc USB Pin Li-Ion 
Lọc kháng nước
Lọc thô
Lọc wadding
 Vali nhựa đi hiện trường 
Ống pitot sử dụng đo vận tốc khí 
Đầu lấy mẫu khí chiều dài 1000mm có nắp bảo vệ 
Đầu đo nhiệt độ khí
Máy in nhiệt và 01 cuộn giấy in 
Bộ làm lạnh
Thiết bị đo nồng độ khí thải
 Model: A 550 INDUSTRIAL
Hãng sản xuất: WOHLER
Sử dụng như một điện thoại thông minh với
màn hình màu cảm ứng rộng, hiển thị lên đến
14 giá trị đo và giá trị tính toán
Đo NOx và SOx với độ phân giải 0,1 ppm
Chức năng tự ghi người sử dụng có thể lựa
chọn cấu hình 
Bơm lấy mẫu nguồn lớn cho độ chênh áp lên
tới 300mbar
Bộ làm lạnh tích hợp pin có thể vận hành
trong thời gian lên tới 4h
Lọc loại bỏ bụi lớn hơn 20um từ mẫu khí để
bảo vệ thiết bị
Dễ sử dụng: bật On - đọc off - hoàn thành
(done)
Bảo vệ ngưng tụ và bụi
Công nghệ 4 lọc
Khí O2 (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0,0 - 21,0 % khối lượng
Độ chính xác: ± 0,3 % khối lượng
Khí CO (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-100000ppm
Độ phân giải: 1 ppm
Khí NO (cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-3000ppm (liên tục lên đến 1000)
Độ phân giải: 0,1 ppm với dải đo ,1000 ppm
Độ chính xác: ± 5 ppm (dải đo <100 ppm)
Khí NO2 (Cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-1000ppm (đo liên tục lên tới 200
ppm)
Độ phân giải: 0,1 ppm 
Độ chính xác: ±5 ppm giá trị đo <100ppm)
Khí SO2 (Cảm biến điện hóa)
Dải đo: 0-5000ppm
Độ phân giải: 0,1ppm (dải đo <1000ppm)
Độ chính xác: ±10 ppm (dải đo <200ppm)
Áp suất chênh lệch (Pd)
Nguyên lí đo màng bán dẫn
Dải đo: 0,00 tới ± 110.00 hPa
Đoộ phân giải: 0,1 Pa ( dải đo < 1000 Pa)
Độ chính xác: 0,3 Pa (< 10.0 Pa)
Nhiệt độ khí nhiên liệu
Nguyên lí đo Thermocouple (NiCr-Ni) (NiCrNi)
Dải nhiệt độ: -20.0 °C tới 800 °C; độ phân
giải 0.1 °C
Độ chính xác: 0-133 °C: ± 2°C ; 133-800 °C:
± 1.5 % giá trị đọc được
Nguồn cấp: Pin Lithium-ion, pin xạc 3,7 V
Thời gian vận hành của pin xắp xỉ 7h phụ
thuộc vào trạng thái vận hành và chiếu sáng
nền
Nhiệt độ vận hành: +5-40 °C để duy trì độ
chính xác ổn định
Khối lượng: 1250g
Cung cấp bao gồm:
Thiết bị chính tích hợp đầu đo O2/NO/CO dải
cao/NO2/SO2, bluetooth, USB và Hồng ngoại
Sạc USB Pin Li-Ion 
Lọc kháng nước
Lọc thô
Lọc wadding
 Vali nhựa đi hiện trường 
Ống pitot sử dụng đo vận tốc khí 
Đầu lấy mẫu khí chiều dài 1000mm có nắp bảo vệ 
Đầu đo nhiệt độ khí
Máy in nhiệt và 01 cuộn giấy in 
Bộ làm lạnh