So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển
Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí         
Hãng sản xuất: ThiesClima
Khoảng đo: Độ ẩm tương đối: 0-100%
                   Nhiệt độ: từ -30 tới 70oC
Tín hiệu ra: 0-10V
Thiết bị đo áp suất khí quyển
Hãng sản xuất: ThiesClima
Khoảng đo: 600 - 1060 hPa
Độ chính xác: 0,25 hPa
Nhiệt độ vận hành: -40 tới 65oC
Tín hiệu ra: 0-10V
Thiết bị đo bức xạ nhiệt 
Hãng sản xuất: ThiesClima
Khoảng đo: 0 - 1300W/m2
Tín hiệu đầu ra: 0 - 10V
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển
Hãng sản xuất: ThiesClima