So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SÓNG SIÊU ÂM (HÀNG CÓ SẴN)

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SÓNG SIÊU ÂM (HÀNG CÓ SẴN)
Phương pháp đo: Sensor siêu âm không tiếp xúc với nước
Độ chính xác: 1% toàn thang
Thiết bị đo lưu lượng tự động cho kênh hở, phù hợp lưu lượng xả thải của nhà máy
Màn hình hiển thị LCD
Tín hiệu ra: 4-20mA
Cấp độ bảo vệ: IP 67
Phương pháp đo: Sensor siêu âm không tiếp xúc với nước
Độ chính xác: 1% toàn thang
Thiết bị đo lưu lượng tự động cho kênh hở, phù hợp lưu lượng xả thải của nhà máy
Màn hình hiển thị LCD
Tín hiệu ra: 4-20mA
Cấp độ bảo vệ: IP 67