So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo lưu lượng ống kín

Thiết bị đo lưu lượng ống kín
 
Model: Sonic Pro S3
Hãng sản xuất: Blue-White
Xuất xứ: Mỹ
 
Nguyên tắc đo: Sóng siêu âm
Điều kiện: vị trí lắp đặt sensor phải luôn đầy nước
Loại chất lỏng: hầu hết các chất lỏng dẫn âm
Vật liệu vách ống: Chủ yếu bằng plastic
Vật liệu ống: kim loại và plastic
Dải vận tốc: 0 tới 30 f/t (0- 9m/s)
Màn hình: LCD; hiển thị lưu lượng và tổng lưu lượng
Kết nối: RS232
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh
Cung cấp bao gồm:
 - Thiết bị chính
 - Transducers cho kích thước ống từ 2" đến 100"
 - Cáp 10ft
 - Hướng dẫn sử dụng
Model: Sonic Pro S3
Hãng sản xuất: Blue-White
Xuất xứ: Mỹ
Nguyên tắc đo: Sóng siêu âm
Điều kiện: vị trí lắp đặt sensor phải luôn đầy nước
Loại chất lỏng: hầu hết các chất lỏng dẫn âm
Vật liệu vách ống: Chủ yếu bằng plastic
Vật liệu ống: kim loại và plastic
Dải vận tốc: 0 tới 30 f/t (0- 9m/s)
Màn hình: LCD; hiển thị lưu lượng và tổng lưu lượng
Kết nối: RS232
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh
Cung cấp bao gồm:
 - Thiết bị chính
 - Transducers cho kích thước ống từ 2" đến 100"
 - Cáp 10ft
 - Hướng dẫn sử dụng
Model: Sonic Pro S3
Hãng sản xuất: Blue-White
Xuất xứ: Mỹ
Nguyên tắc đo: Sóng siêu âm
Điều kiện: vị trí lắp đặt sensor phải luôn đầy nước
Loại chất lỏng: hầu hết các chất lỏng dẫn âm
Vật liệu vách ống: Chủ yếu bằng plastic
Vật liệu ống: kim loại và plastic
Dải vận tốc: 0 tới 30 f/t (0- 9m/s)
Màn hình: LCD; hiển thị lưu lượng và tổng lưu lượng
Kết nối: RS232
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh
Cung cấp bao gồm:
 - Thiết bị chính
 - Transducers cho kích thước ống từ 2" đến 100"
 - Cáp 10ft
 - Hướng dẫn sử dụng