So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ (HÀNG CÓ SẴN)

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ (HÀNG CÓ SẴN)
Thiết bị đo lưu lượng điện từ DN80; DN100, DN110,...
Chuẩn giao tiếp Mudbus RS485, có hỗ trợ đầu ra 4-20mA.
Cấp bảo vệ IP68
Thích hợp đo lưu lượng đường ống trong nhà máy, cơ sở sản xuất, đầu vào, đầu ra đường ống xả thải.
Thiết bị đo lưu lượng điện từ DN80; DN100, DN110,...
Chuẩn giao tiếp Mudbus RS485, có hỗ trợ đầu ra 4-20mA.
Cấp bảo vệ IP68
Thích hợp đo lưu lượng đường ống trong nhà máy, cơ sở sản xuất, đầu vào, đầu ra đường ống xả thải.