So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo DO online DWA-3000B

Thiết bị đo DO online DWA-3000B
Thiết bị đo DO online
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Model: DWA-3000B
Dải đo: 0~20mg/L
Độ phân dải: 0.01mg/L
Độ chính xác: 1% toàn dải
Nguồn: 110/240v, 50/60Hz
Thời gian đáp ứng: 120 giây (90%)
Tín hiệu ra Analog: Isolated 4-20mA DC
Channel: Single Channel
Tín hiệu ra Digital: RS-232C
Tin hiệu ra Relay: High/Low/Clean
Hiển thị: Màn hình LCD
Cấp độ bảo vệ: IP64
Kích thước: 155mm(W) x 155mm(H) x 184mm(D) – DIN144Size
Lắp đặt: Panel mount 
Thiết bị đo DO online
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Model: DWA-3000B
Dải đo: 0~20mg/L
Độ phân dải: 0.01mg/L
Độ chính xác: 1% toàn dải
Nguồn: 110/240v, 50/60Hz
Thời gian đáp ứng: 120 giây (90%)
Tín hiệu ra Analog: Isolated 4-20mA DC
Channel: Single Channel
Tín hiệu ra Digital: RS-232C
Tin hiệu ra Relay: High/Low/Clean
Hiển thị: Màn hình LCD
Cấp độ bảo vệ: IP64
Kích thước: 155mm(W) x 155mm(H) x 184mm(D) – DIN144Size
Lắp đặt: Panel mount 
Tags: