So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo chất lượng nước (biển) đa chỉ tiêu Manta EUREKA

Thiết bị đo chất lượng nước (biển) đa chỉ tiêu Manta EUREKA
Có thể sử dụng với mục đích quan trắc nhanh nước mặt, nước biển hoặc quan trắc tự động với phao quan trắc
Thông số kỹ thuật đầu đo
Đường kính: 3.5 inch (~8,9cm)
Chiều dài: 19 inch (~48,3cm)
Số lượng chỉ tiêu tích hợp trong đầu đo: lên tới 11 
Nhiệt độ vận hành: -5 -50oC
Cổng giao tiếp: RS-232, SDI-12, USB hoặc Bluetooth
Bộ nhớ: > 1,000,000 giá trị ghi
Thông số đo:
Nhiệt độ
Nhiệt độ: -5 tới 50oC
Độ phân giải: 0,01oC
Độ chính xác: 0,1oC
pH
Dải đo pH: 0-14
Độ phân giải: 0,01
Độ chính xác: 0,1oC trong khoảng giá trị hiệu chuẩn 10oC; 0,2oC giá trị khác
ORP
Dải đo: -999 tới 999mV
Độ phân giải: 1
Độ chính xác 20mV
Độ đục
Dải đo/độ chính xác: 
- 0 tới 40FNU / 2% giá trị đo hoặc 0,2
- 40 tới 400 FNU / 2% giá trị đo hoặc 0,2
- 400 tới 5000 FNU / 2% giải đo
Độ phân giải: 4 số với tối đa 2 số phẩy
DO
Dải đo nồng độ/độ phân giải/độ chính xác: 
- 0 tới 20 mg/l / 0,01 / 0,1
- 20 tới 30 mg/l / 0,01 / 0,15
- 30 tới 50 mg/l / 0,1 / 1%
Độ dẫn
Dải đo/độ chính xác:
- 0 tới 5000 µS/cm / ±0,5% của giá trị đo ±0,001;
- 0 tới 10mS/cm /  ±1% của giá trị đo ±0.001;
- 10 tới 100 mS/cm / 1% giá trị đo được;
- 100 tới 275 mS/cm / 2% giá trị đọc được;
Độ phân giải: 4 số với tối đa 1 số phẩy
Độ muối được tính toán từ độ dẫn
Dải đo: 0-70pss (xắp xỉ: 0-70ppt)
Độ phân giải: 0,01
Độ chính xác: 0,2
Tổng chất rắn hòa tan (TDS) được tính toán từ độ dẫn
Dải do: 0-65 g/l
Độ phân giải: 0,1
Độ chính xác: 5% giá trị đo
Chlorophyll A, vật liệu cấu tạo vỏ bằng Titan (nguyên lý huỳnh quang)
Dải đo: 0 tới 500 ug/l
Độ phân giải: 6 số tối đa sau dấu phẩy
Độ chính xác: tuyến tính của 0,99R2
Amoni (điện cực chọn lọc ion)
Dải đo: 0-100 mg/l (N2)
Độ phân giải: 0,1
Độ chính xác: 5% hoặc 2mg/l
Nitrate (điện cực chọn lọc Ion)
Dải đo: 0-100 mg/l (N2)
Độ phân giải: 0,1
Độ chính xác: 5% hoặc 2mg/l
Cung cấp bao gồm
Đầu đo chất lượng nước đa chỉ tiêu tích hợp cảm biến bao gồm:
01 Cảm biến đo nhiệt độ
01 Cảm biến đo độ dẫn
01 Cảm biến đo pH/ORP
01 Cảm biến đo DO quang
01 Cảm biến đo độ đục
01 Lồng bảo vệ đầu đo
01 Cốc hiệu chuẩn
01 Phần mềm quản lý Manta
01 Cảm biến đo Amoni
01 Cảm biến đo Nitrate
01 Cảm biến đo Chloriphy II A
 
Bộ lưu và hiển thị số liệu cầm tay
Kích thước: ~91mm x 184mm x 38mm
Khối lượng: ~590g
Cấp độ bảo vệ: IP 68
Bộ nhớ: 512 MB RAM;
Bộ vi xử lý: 1.0 GHz ARM Cortex A8 i.MX53 processor 
Hệ điều hành: Windows 6.5.3 OS; phần mềm Microsoft Office Mobile 2010
Lưu dữ liệu: 8GB flash
Màn hình hiển thị: WVGA LCD TFT (800x480), 4,3" (109mm).
Cổng giao tiếp: COM1, RS-232C
Tích hợp camera 5MP
Cung cấp bao gồm
Bộ hiển thị cầm tay
Phần mềm
Cáp truyền dữ liệu
Pin xạc 3,7V
Có thể sử dụng với mục đích quan trắc nhanh nước mặt, nước biển hoặc quan trắc tự động với phao quan trắc
Số lượng chỉ tiêu tích hợp trong đầu đo lên tới 11: pH, nhiệt độ, ORP, DO, độ đục, độ dẫn, độ muối, TDS, Chlorophyll A, vật liệu cấu tạo vỏ bằng Titan (nguyên lý huỳnh quang), Amoni (điện cực chọn lọc ion), Nitrate (điện cực chọn lọc Ion).
Cổng giao tiếp: RS-232, SDI-12, USB hoặc Bluetooth
Bộ nhớ: > 1,000,000 giá trị ghi