So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo bùn sa lắng (MLSS) online DWA-2000A

Thiết bị đo bùn sa lắng (MLSS) online DWA-2000A
Thiết bị đo bùn sa lắng (MLSS) online
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Model: DWA-2000A
Dải đo: 0~15,000mg/L
Độ phân dải: 1mg/l
Độ chính xác: 3% toàn dải
Nguồn: 110/240v, 50/60Hz
Thời gian đáp ứng: 30 giây (90%)
Tín hiệu ra Analog: Isolated 4-20mA DC
Channel: Single Channel
Tín hiệu ra Digital: Không
Tin hiệu ra Relay: High/Low/Clean
Hiển thị: Màn hình LCD
Cấp độ bảo vệ: IP64
Kích thước: 96mm(W) x 96mm(H) x 125mm(D) – DIN96Size
Lắp đặt: Panel mount 
Thiết bị đo bùn sa lắng (MLSS) online
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Model: DWA-2000A
Dải đo: 0~15,000mg/L
Độ phân dải: 1mg/l
Độ chính xác: 3% toàn dải
Nguồn: 110/240v, 50/60Hz
Thời gian đáp ứng: 30 giây (90%)
Tín hiệu ra Analog: Isolated 4-20mA DC
Channel: Single Channel
Tín hiệu ra Digital: Không
Tin hiệu ra Relay: High/Low/Clean
Hiển thị: Màn hình LCD
Cấp độ bảo vệ: IP64
Kích thước: 96mm(W) x 96mm(H) x 125mm(D) – DIN96Size
Lắp đặt: Panel mount