So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị đo Amoni online

Thiết bị đo Amoni online
Thiết bị đo Amoni
Bộ hiển điều khiển hiển thị: cho phép kết nối trực tiếp với các cảm biến và tiếp nhận giá trị của quá trình đo
- Hiển thị: LCD
- Nguồn cấp: 220V
- Đầu ra: cổng analog 4-20mA
Cảm biến đo Amoni
- Phương pháp đo: chọn lọc ion
- Dải đo: 0,2ug/L ~ 2300mg/L
- Tự động bù nhiệt: 0~99,9oC tại 25oC như là nhiệt độ tham chiếu
- Dải nhiệt độ: 0~99,9oC
- Các ion tham chiếu: Al3+, Fe3+, OH-
- Vật liệu cấu tạo: nhựa PPS
- Cung cấp bao gồm:
+ Đầu đo
+ Cáp kết nối: 5m
Thiết bị đo Amoni
Bộ hiển điều khiển hiển thị: cho phép kết nối trực tiếp với các cảm biến và tiếp nhận giá trị của quá trình đo
- Hiển thị: LCD
- Nguồn cấp: 220V
- Đầu ra: cổng analog 4-20mA
Cảm biến đo Amoni
- Phương pháp đo: chọn lọc ion
- Dải đo: 0,2ug/L ~ 2300mg/L
- Tự động bù nhiệt: 0~99,9oC tại 25oC như là nhiệt độ tham chiếu
- Dải nhiệt độ: 0~99,9oC
- Các ion tham chiếu: Al3+, Fe3+, OH-
- Vật liệu cấu tạo: nhựa PPS
- Cung cấp bao gồm:
+ Đầu đo
+ Cáp kết nối: 5m