So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo pH PW34

Sensor đo pH PW34
Sensor đo pH
Model: PW34
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước thải, nước sản xuất
Dải đo: 0~14pH
Dải nhiệt độ: 0~110°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 0.6Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m
Sensor đo pH
Model: PW34
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước thải, nước sản xuất
Dải đo: 0~14pH
Dải nhiệt độ: 0~110°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 0.6Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m