So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo ORP R01

Sensor đo ORP R01
Sensor đo ORP
Model: R01
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sản xuất
Dải đo: ±1500mV
Độ phân dải: 1mV
Sensor nhiệt độ: Không
Áp suất: tối đa 0.6Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m
Sensor đo ORP
Model: R01
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sản xuất
Dải đo: ±1500mV
Độ phân dải: 1mV
Sensor nhiệt độ: Không
Áp suất: tối đa 0.6Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m