So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo độ đục TURB-9100

Sensor đo độ đục TURB-9100
Sensor đo độ đục
Model: TURB-9100
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Phương pháp: IR LED 880nm Scattering
Dải đo: 0~100NTU
Tốc độ dòng chảy: 400~600ml/phút
Holder : Flow through
Sensor đo độ đục
Model: TURB-9100
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Phương pháp: IR LED 880nm Scattering
Dải đo: 0~100NTU
Tốc độ dòng chảy: 400~600ml/phút
Holder : Flow through