So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo độ dẫn C1

Sensor đo độ dẫn C1
Sensor đo độ dẫn
Model: C1
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sạch
Dải đo: 0~2000㎲/cm
Dải nhiệt độ: 0~100°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 1.0Mpa
Vật liệu: SUS316L
Cáp tiêu chuẩn 5m
Sensor đo độ dẫn
Model: C1
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sạch
Dải đo: 0~2000㎲/cm
Dải nhiệt độ: 0~100°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 1.0Mpa
Vật liệu: SUS316L
Cáp tiêu chuẩn 5m