So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo độ dẫn C001

Sensor đo độ dẫn  C001
Sensor đo độ dẫn
Model: C001
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sạch
Dải đo: 0~20㎲/cm
Dải nhiệt độ: 0~100°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 1.0Mpa
Vật liệu: SUS316L
Cáp tiêu chuẩn 5m

 
Sensor đo độ dẫn
Model: C001
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước sạch
Dải đo: 0~20㎲/cm
Dải nhiệt độ: 0~100°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 1.0Mpa
Vật liệu: SUS316L
Cáp tiêu chuẩn 5m