So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sensor đo DO D34

Sensor đo DO D34
Sensor đo DO
Model: D34
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước thải
Dải đo: 0~20 mg/L (ppm)
Dải nhiệt độ: 0~80°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 0.4Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m
Sensor đo DO
Model: D34
Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
Ứng dụng: nước thải
Dải đo: 0~20 mg/L (ppm)
Dải nhiệt độ: 0~80°C
Sensor nhiệt độ: PT1000
Áp suất: tối đa 0.4Mpa
Vật liệu: PPS
Cáp tiêu chuẩn 5m