So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Một phòng thí nghiệm TNMT ở Nghệ An đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày đăng : 08:22:59 13-05-2020
Một phòng thí nghiệm TNMT ở Nghệ An đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc TN&MT Nghệ An vừa được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Theo đó, Phòng Thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc TN&MT Nghệ An được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với 68 thông số trên các thành phần môi trường không khí xung quanhkhí thảinước mặtnước sinh hoạtnước uốngnước biểnnước ngầmnước thảiđấtbùntrầm tích.
Đây là nỗ lực của Trung tâm sau 8 năm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2005 và gần một năm áp dụng ISO/IEC 17025:2017 đối với hoạt động thử nghiệm.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đai
Từ 09 thông số được công nhận ban đầu (năm 2012) cho thành phần môi trường nước, đến nay Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã áp dụng và được công nhận ISO/IEC 17025:2017 với 68 thông số và các thành phần môi trường không khí xung quanh, khí thải, nước mặt, nước sinh hoạt, nước uống, nước biển, nước ngầm, nước thải, đất, bùn, trầm tích.
Với việc được công nhận là phòng thí nghiệm phù hợp Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với nhiều thông số và thành phần môi trường đã tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của phòng Thí nghiệm nói riêng và năng lực của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An nói chung ngày càng được nâng cao, đáp ứng với tình hình mới trong quá trình hội nhập Quốc tế.
Ông Lê Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết, nhận thức rõ được tầm quan trọng của TCVN ISO/IEC 17025:2017, xác định đây vừa là thuận lợi, vừa là thách thức không nhỏ đòi hỏi nhiều nguồn lực để tiếp tục duy trì, xây dựng và áp dụng đầy đủ, có hiệu quả ISO/IEC 17025:2017.
Thực hiện lấy mẫu quan trắc nước trên sông Vinh
Trong thơi gian tới, lãnh đạo Trung tâm tiếp tục yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm, đặc biệt là đối với Phòng Thí nghiệm phải thực hiện tốt việc áp dụng Tiêu chuẩn này trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng với tình hình mới, góp phần xây dựng Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trở thành một trong những đầu tàu về lĩnh vực quan trắc Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực.
 
Tags: