So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy quang phổ UV-VIS

Máy quang phổ UV-VIS
Model: Spectrophotometer photoLab® 7600 UV-VIS
Mã hàng: 250204
Hãng sản xuất: WTW - Germany
Dải bước sóng: 190-1100nm
Đèn: Flash xenon
Màn hình hiển thị: màn hình nền có đèn màu 7"
Bandwidth: 4nm
Chế độ đo: Nồng độ, Độ hấp thụ (Abs), % Truyền quang, động học và quang phổ ở dạng Abs và %T, đọc được đa bước sóng 
Tốc độ quét: 700-2000nm/phút, quét các bước 1, 2, 5, 10 nm của dải bước sóng
Độ chính xác bước sóng: ±1nm/ <0.5nm
Độ chính xác trắc quang: -0.003E đối với E < 0.6 và 0.5% giá trị đối với 0.6
Độ tuyến tính trắc quang: <1% đối với A≤2 trong khoảng 340-900nm
Ánh sáng lạc: <0.1 %T tại 220nm, <0.05 %T tại 340 và 408nm
Cuvette: tròn 16mm, chữ nhật 10mm, 20mm, 50mm với tính năng phát hiện tự động để cài đặt dải đo tự động
Bộ nhớ: 5000 giá trị đo
Phương pháp : >250 phương pháp được lập trình sẵn, 1000 phương pháp cho người dùng xác định
Cổng kết nối/ Cập nhật: 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet, cập nhật qua Internet hoặc USB
Cấp độ bảo vệ IP30
Nhiệt độ môi trường: Vận hành +10 °C tới 35 °C, bảo quản -25 °C tới + 65 °C
Khối lượng: gần 4.5 kg
Kích thước: 404mm x 197mm x 314mm (WxHxD)
Nguồn cấp: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1 A
Phụ kiện: phần mềm photoLab® Data spectral+photoLab® color cho PC, công cụ kiểm tra AQA
 
Wavelength Range 190 - 1100 nm
Optics Monochromator with Grating and step motor / reference beam
Lamp Wolfram-Halogen
Display Farbdisplay 7" backlit
Bandwidth 4 nm
Measurement Concentration, Absorbance, % Transmission, Kinetics and Spectra in Abs or %Transmission, Multiwavelengths and multistep readings
Scan speed 700-2000 nm/min, Scans in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
Wavelength accuracy/reproduceability ± 1 nm / < 0,5 nm
Photometric accuracy/reproduceability - 0,003 E for E < 0,600; 0,5% of values for 0,600 < E < 2,000
Photometric linearity < 1 % for A ≤ 2.000 in the range 340 ... 900 nm
Straylight < 0,1 %T at 220 nm with NaI, < 0.05 % transmission at 340 and 408 nm with cut-off filter
Barcode Automatic method recognition including measurement range for all cuvette
Cuvette 16 mm round, rectangular 10 mm, 20 mm, 50 mm with automatic cell detection for automatic measurement range setting
Data storage 5000 meausrement values, spectra and kinetics approx. 40 MB => 500 spectra (300-900 nm) and 400 kinetics with 150 measurement values
Methods and Profiles > 250 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
Interface / Update 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / Update via Internet and USB-Stick
IP Class IP 30 including drainage in optical compartment
Power Supply Universal power supply, optional supply via standard adaptor cable for car batteries
Temperature Range Operation: +10°C to +35°C, Storage: -25°C to +65°C
Weight / Dimensions approx. 4,5 kg / 404 x 197 x 314 (WxHxD)
Accessories PC software photoLab® Data spectral+photoLab® color, field case, checking tools for AQA